HerbEx Genistein 1.0

品牌

Clariant 
含有至少 1.0% 的從大豆中提取的染料木黃酮。減少導致皺紋和皮膚變黑的自由基損傷。防止光損傷。改善膚色和質地。改善皮膚的荷爾蒙失衡(油性皮膚、乾性皮膚、成人痤瘡、酒糟鼻等)。
 • INCI Name

  Butylene Glycol (and) Genistein

 • INCI Name
  (中文)

  丁二醇(和)染料木黃酮

 • 種類

  生化活性

 • 用途

  肌膚護理

 • 建議用量

  1.0%~5.0%

 • 效果

Back