Fruitliquid™ Noni PG

品牌

Crodarom
諾麗果因其保健的特性而被稱為“古代阿斯匹林”。諾麗果主要含有果酸和多醣以及生物類黃酮和環烯醚萜類。
 • INCI Name

  Propylene Glycol (and) Water (and) Morinda Citrifolia Fruit Extract

 • INCI Name
  (中文)

  丙二醇(和)水(和)諾麗果果實萃取物

 • 建議用量

  MAX 10%

 • 認證

Back