Phytoliquid™ Arnica EC

品牌

Crodarom
山金車萃取已被證實具有抗菌和抗刺激效果,可用於修復肌膚。
 • INCI Name

  Water (and) Glycerin (and) Arnica Montana Flower Extract

 • INCI Name
  (中文)

  水(和)甘油(和)山金車蒙大拿州花萃取物

 • 建議用量

  Max. 5%

 • 認證

Back