Crodarom® Liquorice

品牌

Crodarom
甘草根萃取取物具有皂角苷和甘草酸化合物,對皮膚和頭髮具有抗炎作用。
 • INCI Name

  Glycerin (and) Butylene Glycol (and) Water (and) Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract

 • INCI Name
  (中文)

  甘油(和)丁二醇(和)水(和)甘草(Licorice) 根萃取物

 • 建議用量

  Max. 5.0%

 • 認證

Back