Phytoliquid™ Artichoke

品牌

Crodarom
法國百合是一種富含類黃酮和酚酸的植物,也是維生素B3、鎂、磷、鉀和銅的良好來源。研究顯示,它具有很強的抗氧化性能,在ORAC測試中,結果與紅色漿果(如蔓越莓、藍莓和黑莓)相當。
 • INCI Name

  Glycerin (and) Cynara Scolymus (Artichoke) Leaf Extract (and) Water

 • INCI Name
  (中文)

  甘油(和)法國百合(Artichoke)葉萃取物(和)水

 • 建議用量

  Max. 5%

 • 認證

Back