Rejutime PTC

品牌

JAKA
時光肽融合了兩種高效抗衰活性成分,打破傳統抗衰認知,三維對抗肌膚衰老問題:第一維促進角質形成細胞增殖,激活潛在無活性生長因子TGF-β,賦活表皮;第二維促進三種關鍵蛋白合成,重塑DEJ;第三維修復真皮受損網狀結構,促進真皮再生。6週肌膚逆時新生,重塑年輕輪廓。
 • INCI Name

  Water (and) Palmitoyl Oligopeptide (and) Hydrolyzed Collagen (and) 1,2-Hexanediol (and) Ethylhexylglycerin

 • INCI Name
  (中文)

  水 (和) 棕櫚酰寡肽 (和) 水解膠原 (和) 1,2-己二醇 (和) 乙基己基甘油

 • 種類

  生化活性

 • 用途

  肌膚護理

 • 建議用量

  1.0%~5.0%

 • 效果

 • 認證

Back