Renovate PSO

品牌

JAKA
植物來源的膽固醇替代物最佳的脂質層修復成分
 • INCI Name

  Phytosteryl Oleate (and) Phytosterols

 • INCI Name
  (中文)

  植物甾醇油酸酯(和)植物甾醇類

 • 種類

  生化活性

 • 用途

  肌膚護理

 • 建議用量

  0.1~1.0%

 • 效果

 • 認證

Back