NatShield 25% Solution

品牌

Holista
NatShield™ 25% 是一種全天然抗菌劑,為柑橘類水果的專利混合物,可有效對抗多種病原體,如細菌、真菌、酵母菌和病毒。 它非常適合作為天然防腐劑用於化妝品應用。
 • INCI Name

  Citrus Paradisi (Grapefruit) Fruit Extract

 • INCI Name
  (中文)

  葡萄柚 (Citrus Paradisi) 果萃取物

 • 種類

  防腐劑

 • 用途

  抗菌劑

 • 建議用量

  Up to 3%

Back