Optim Hyal™

品牌

Sederma
平滑肌膚,撫平細紋,刺激透明質酸新合成和維持其更新速率。
 • INCI Name

  Hydrolyzed Yeast Extract (and) Cetyl Hydroxyethylcellulose (and) Polyglucuronic Acid (and) Lecithin

 • INCI Name
  (中文)

  水解酵母萃取物(和)十六烷基羥乙基纖維素(和)聚葡萄醣醛酸(和)卵磷脂

 • 種類

  生化活性

 • 用途

  肌膚護理

 • 建議用量

  3.0%

 • 效果

 • 認證

Back