Biopeptide EL™

品牌

Sederma
具有趨化作用的彈性蛋白片段,能增強和恢復皮膚彈性。
 • INCI Name

  Glyceryl Polymethacrylate (and) PEG-8 (and) Palmitoyl Hexapeptide-12

 • INCI Name
  (中文)

  聚甲基丙烯酸甘油酯(和)PEG-8(和)棕櫚酰基六肽-12

 • 種類

  生化活性

 • 用途

  肌膚護理

 • 建議用量

  2.0-5.0%

 • 效果

 • 認證

Back