Lonzagard® Benzethoium Chloride

品牌

Lonza
白色粉末
頭髮調理劑、防腐劑、陽離子界面活性劑
>99% - Benzethonium Chloride
 • INCI Name

  Benzethonium Chloride

 • INCI Name
  (中文)

  苄索氯銨

 • 種類

  防腐劑

 • 用途

  抗細菌防腐劑 / 抗黴菌/酵母菌防腐劑

 • 建議用量

  0.1%

 • 認證

 • 其他

  使用量參見各國Benzethonium Chloride使用量

Back